MUDr. Miriam Toppischová s.r.o.

Smetanova 1390
562 01 Ústí nad Orlicí
Telefon: +420 465 524 310
IČ: 3511120Co je aktuálního u nás?

Oznámení o konání kurzu:

Dlouhodobý kurz myoskeletální mediciny pro lékaře /program prof. MUDr K.Lewita/

Odborný garant: MUDr Miriam Toppischová - školitelka myoskeletální mediciny, nositelka certifikátu Učitel myoskeletální mediciny dle zásad Pražské školy

Místo konání: akreditované pracoviště NCONZO Brno

Víkendová forma: 9 víkendů

Zahájení kurzu: 9.-10.11.2017

Vzdělávácí akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK.

Kurz je zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů.

Je zakončen závěrečnou zkouškou s vydáním Potvrzení o absolvování dlouhodobého kurzu na akreditovaném pracovišti a vydáním Oprávnění I.stupně odborné společnosti myoskeletální mediciny ČLS JEP k vykonávání výkonů myoskeletální mediciny v rámci své odbornosti.

Přihlášky do kurzu na mailové adrese: toppischova@email.cz

 

8.6 - 9.6 2018 inovační kurz myoskeletární medicíny Brno NCONZO 

Přihlášky do kurzu na mailové adrese: toppischova@email.cz

Informace o ordinaci MUDr. Miriam Toppischová s.r.o.

Ordinace léčebné rehabilitace a myoskeletální medicíny, Ústí nad Orlicí

 

MUDr. Miriam Toppischová poskytuje léčebnou, preventivní a poradenskou rehabilitační péči pro pacienty každého věku.

 

Poskytované služby:

 • komplexní vyšetření pohybového ústrojí
 • léčba bolesti pohybového ústrojí
 • stanovení optimálního programu léčebné rehabilitace
 • ošetření technikami myoskeletální medicíny a chiropraxe
 • komplexní vyšetření nohy metodikou FOOTSCAN
 • zhotovení individuálních stélek
 • akupunktura
 • baňkování
 • podiatrie - léčba onemocnění dolních končetin
 • fyzikální terapie
 • laseroterapie
 • rehabilitační poradenství
 • edukace pacienta
 • výuka myoskeletání medicíny- základní a inovační kurzy v NCONZO Brno

 

Fotografie a videa

Kontaktní osoby

MUDr. Miriam Toppischová

www.rehabilitace-ustinadorlici.cz

 

Členství v odborných spol.:

 • Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny
 • Společnost myoskeletární medicíny
 • Společnost pro výzkum a léčbu bolesti
 • společnost akupunktury
 • Česká podiatrická společnost

 

Certifikáty:

 • učitel myoskeletární medicíny dle zásad Pražské školy
 • diplom ČLK celoživotního vzdělávání lékařů
 • osvědčení k výkonu funkce odborného zástupce v oboru FBLR
 • osvědčení k výkonu funkce lektora pro FBLR
 • osvědčení k provádění výkonu myoskeletární medicíny
 • osvědčení k provádění výkonu akupunktury
 • atestace z vnitřního lékařství I. stupeň
 • atestace II. stupeň FBLR
 • osvědčení k pořádání kurzů Škola zad

Kde nás najdete?